Kies tabel
Blader door de thema’s en kies een tabel
 
Gezondheid en welzijn
DKTP-inentingen; zuigelingen, regio
Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; jeugd
Perinatale en zuigelingensterfte
Positieve beoordeling gezondheid
Psychosociaal welbevinden
Seksueel gedrag 2009
Seksueel gedrag van jongeren, 2012
Sociale contacten en participatie; jeugd
openJeugdzorg
openLeefstijl