Kies tabel
Blader door de thema’s en kies een tabel
 
Gezondheid en welzijn
DKTP-inentingen; zuigelingen, regio
Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; 2015
Perinatale en zuigelingensterfte
Positieve beoordeling gezondheid
Psychosociaal welbevinden
Seksueel gedrag van jongeren, 2017
Sociale contacten en participatie; jeugd
openJeugdzorg
openLeefstijl
Jeugdzorg na 1-1-2015
Jeugdzorg; kerncijfers
Indicatoren jeugdzorg; gemeenten
Jeugdbeschermingstrajecten
Jeugdbeschermingstrajecten; regio
Jeugdhulptrajecten;verwijzer,perspectief
Jeugdhulptrajecten; regio (gemeente)
Jeugdzorg in natura; wijken, 2018
Jeugdzorg; wijken, 2017
Jeugdzorg; wijken, 2016
Jeugdzorgcombinaties; peildatum
Jeugdzorgcombinaties; volume
Jeugdreclasseringstrajecten; regio
Jeugdreclasseringstrajecten; regio 2015
Jongeren met jeugdzorg; kenmerken
Jongeren m. jeugdzorg; kenmerken, volume
Trajecten jeugdzorg; regio, peildatum