Kies tabel
Blader door de thema’s en kies een tabel
 
Jongeren en gezin
Eenoudergezinnen; regio
Eenoudergezinnen; persoonskenmerken
Geboorte; leeftijd en herkomst moeder
Geboorte; leeftijd moeder en regio
Groene druk; regio
Huishoudens naar kindertal en regio
Jongeren (0 tot 25 jaar)
Jongeren in bijstandsgezinnen
Kinderen met kans op armoede; regio
Kinderen betrokken bij echtscheidingen
Kinderen; ouders geboren in buitenland
Tienermoeders
openPrognoses