Kies tabel
Blader door de thema’s en kies een tabel
 
Gezondheid en welzijn
DKTP-inentingen; zuigelingen, regio
Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; 2015
Perinatale en zuigelingensterfte
Positieve beoordeling gezondheid
Psychosociaal welbevinden
Seksueel gedrag van jongeren, 2017
Sociale contacten en participatie; jeugd
openJeugdzorg
openLeefstijl