Kies tabel
Blader door de thema’s en kies een tabel
 
Onderwijs
Achterstandsleerlingen basisonderwijs
Deelname onderwijs; regio's
Geslaagden onderwijs; woonregio
Jongeren; vsv (totale omvang)
VSV; achtergrondkenmerken
VSV; totaalcijfer OCW